സൈബര്‍ സാഹിത്യത്തിണ്റ്റെ മഹാസാഗരത്തിലേയ്ക്ക്‌ ഇതുവഴി വരാം

ജാലകം

Wednesday, October 3, 2012

നിള

അലഞ്ഞലഞ്ഞു
അരയാല്‍ വേര്
നദി തേടുന്നു..
കണ്ണീരു വറ്റിയ 
ഒരു മുതലയുടെ
തുറിച്ച കണ്ണിലേക്ക്
അന്വേഷണം
തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു
അതെ
ഇത്
കവിത വറ്റിയ
എന്‍റെ
മനസ്സ്

1993