സൈബര്‍ സാഹിത്യത്തിണ്റ്റെ മഹാസാഗരത്തിലേയ്ക്ക്‌ ഇതുവഴി വരാം

ജാലകം

Saturday, April 3, 2010

കറണ്റ്റ്‌ അഫയേഴ്സ്‌

കറണ്റ്റില്ലാക്കാലം
ലെയിനടിയില്‍ തോറ്റ്‌
കവി യൌവ്വനം
തൂങ്ങി മരിച്ചു.
കറണ്റ്റ്‌ വന്നപ്പോഴോ
ലെയിന്‍ കമ്പിയില്‍ തൂങ്ങി
കാക്കകള്‍ മാത്രം
കാരണമില്ലാതെ ചത്തു.

2004